Basistraining Netwerkspel

Buurtwerk Nederland en De Blije Kameel organiseren regelmatig een basistraining waarbij professionals kennis maken met het Netwerkspel.

Hierbij leren zij de vaardigheden die nodig zijn om het Netwerkspel te spelen met bewoners/cliënten en deze methodiek in hun eigen werkomgeving in te zetten.

De basistraining wordt verzorgd door Mieke de Lange & Mariska Kappert van "De Blije Kameel".

Doel:

Bewoners/cliënten helpen het eigen netwerk in kaart te brengen en van daar uit gewenste doelen opstellen.

Resultaten:

Bewoners/cliënten zijn in staat hun eigen netwerk in kaart te brengen aan de hand van een sterk visualiserende spelvorm, in een slim soort bordspel. Hierbij gaat het niet alleen om de omvang van het netwerk, maar ook om de samenstelling. Door deze bewustwording te koppelen aan concrete acties is het mogelijk het netwerk te vergroten. De bewoner/cliënt is in staat kleine, haalbare doelen op te stellen om zo nodig het eigen netwerk uit te breiden of in te zetten, naar gelang de vraag.

Methode:

Via de basistraining maken professionals kennis met het Netwerkspel en leren zij de vaardigheden die nodig zijn om het Netwerkspel te spelen met bewoners/cliënten en deze methodiek in hun eigen werkomgeving in te zetten.

Verdiepende training.

Als de opdrachtgever het wenst kan er een verdiepend onderdeel in de training uitgevoerd worden waarin de cursusgroep extra kennis wordt geboden over de  theorie rondom netwerken,  bestaande uit de volgende onderwerpen:

 •  Rol van het netwerk in de samenleving
  •  netwerk door de jaren heen
  •  trends/ontwikkelingen
 •  Rol van het netwerk op het individu
  • Onderscheid formeel/informeel
  • Meerwaarde inzetten informeel netwerk
 • Rol van netwerkondersteuner
  • houding en vaardigheden
  • positie

Rol De Blije Kameel

De Blije Kameel verzorgt de training van de professionals, waarbij werkers , (o.a hulpverleners, jongerenwerkers, medewerkers van het sociaal wijkteam, ouderenwerkers en vrijwillige coaches) leren werken met de methode.

Rol Buurtwerk Nederland:

De training wordt aangeboden via Buurtwerk Nederland. Opbouwwerkers die effectieve en creatieve nieuwe methodieken bedenken kiezen vaker voor het zelf vooral creatief blijven, en de organisatie en de continuïteit in de uitvoering via Buurtwerk Nederland te regelen.