Optrommelen in Deventer

Opbouwwerkers van Buurtwerk gaan met bewoners aan de slag in de dorpen van Deventer. Onder de projectnaam “Opgetrommeld” worden nieuwe bewoners betrokken en nieuwe activiteiten ontwikkeld. Per dorp wordt er een werkgroep geformeerd die met de opbouwwerker dit project vorm geeft. Dit project is in augustus 2016 gestart en zal eind 2017 afgerond zijn.

De aanpak in Deventer is gebaseerd op de Optrommel-methode. Wilt u daar meer over weten, Klik dan hier.