STORYTELLING IN HET SOCIALE DOMEIN

Duiken in & duiden van verhalen

Storytelling is één van de instrumenten die je kunt gebruiken om de maatschappelijke effecten van zorg & ondersteuning, de toegevoegde waarde van sociale interventies en het vakmanschap van Social Workers in kaart te brengen.

Het antwoord op deze – en nog veel meer-  onderzoeksvragen krijg je door in verhalen te duiken. Verhalen van klanten, medewerkers, samenwerkingspartners of opdrachtgevers.  Het mooie van verhalen is dat ze concreet, dus toegankelijk zijn. Ze raken, blijven hangen en worden gemakkelijk doorverteld.  De verzamelde verhalen zijn op zichzelf al van enorme waarde.

Daarnaast zit in verhalen kennis verborgen, kennis die je kunt gebruiken om te checken of je organisatie, je product of je vakmanschap nog ‘toekomst proof’ isDie informatie krijg je naar boven door verhalen te duiden, betekenis te geven. Wat vertellen de verzamelde verhalen over onze identiteit? Over wie we zijn?

Weten wie je bent is belangrijk, omdat het Sociale Domein continu in beweging is. Het is zaak om voortdurend mee te bewegen. Daardoor loop je echter de kans om jezelf en daarmee je toekomstige bestaansrecht kwijt te raken. Je kunt pas worden wie je wilt zijn als je weet wie je bent en waar je van bent.  Je kunt je zelfhervinden of her-uitvinden door gebruik te maken van rijkdom van verhalen.

Na zo’n ‘APK check’ geef je je visitekaartje af met een:

  • Betekenisverhaal.  Een verhaal dat vertelt wat de impact is van jouw organisatie op het meedoen van (kwetsbare) groepen. “Dit zijn de sporen die wij achter laten, hierop willen en kunnen wij ons laten afrekenen.”
  • Productverhaal. Een verhaal dat vertelt over je ‘merk & werk’/’naam & faam’. “Dit is typerend voor de werkwijze, dit zijn de werkzame bestanddelen van het jongerenwerk/het opbouwwerk/maatschappelijke activering/welzijn op recept/...;
  • Professioneel verhaal, een verhaal dat de professionaliteit van medewerkers onthult. “Dit zijn de kwaliteiten en competenties van de vakman/vakvrouw. Dit zit aan materialen, instrumenten en methodieken in de gereedschapskist.”

Kom op verhaal en vind jezelf opnieuw uit!