ABCD-methode

In samenlevingsopbouw (“community building”) wordt vaak gebruik gemaakt van de ABCD-methode. Ook de opbouwwerkers van Buurtwerk kennen en gebruiken deze werkwijze.

ABCD (Asset-Based Community Development) is een opbouwwerkmethodiek  waarmee je van binnenuit werkt aan de versterking van een buurt of dorp op economisch, sociaal en cultureel vlak. Om dat resultaat te bereiken breng je de talenten en vaardigheden in kaart die in elke (ook als zwak genoemde) gemeenschap aanwezig zijn. De grondleggers van de methode zijn de Amerikanen John McKnight en John Kretzmann . Ze zijn ervan overtuigd dat je buurten en wijken opbouwt door je te richten op de positieve kwaliteiten van de mensen in die buurt. Je sluit aan op bestaande netwerken en versterkt ze. Alle middelen die mensen lokaal kunnen inzetten om hun leefomstandigheden te verbeteren, noemen de auteurs ‘assets’. Die benut je maximaal om een wijk op eigen kracht te ontwikkelen.

Het ABCD-project beoogt ‘het goud van de straat’ te ontdek­ken en te activeren. Met beperkte personele inzet vanuit het project wordt gewerkt aan het benutten en versterken van competenties van burgers.. Diverse initiatieven ontstaan vanuit een een  ABCD-project en  brengen de saamhorigheid terug. Dit geeft wijkbewoners het vermogen collectief actie te onder­nemen en te werken aan een schone wijk, veiligheid of een prettige sociale woonomgeving.  

 

Focus on what’s strong, not what’s wrong

Dat is een belangrijk element van de ABCD-aanpak. Bij ABCD wordt op zoek gegaan naar naar de kracht en de vermogens van mensen in een lokale gemeenschap. Het is dus geen probleemgerichte aanpak; bewoners worden niet gelabeld als kwetsbaar of krachtig.

ABCD gaat niet uit van individuele cliënten, consumenten of klanten. Het gaat erom wat bewoners  zelf kunnen;  niet alleen individueel, maar als gemeenschap. Wat kunnen ze gezamenlijk voor elkaar krijgen, als oplossingen en verbeteringen niet extern worden gezocht, maar in de gemeenschap, bij de bewoners zelf.

 

De rol van de opbouwwerker (community builder) 

Bij de ABCD-methode is een belangrijke rol weggelegd voor de opbouwwerker/ community builder. Een community builder kent de buurt en de gemeenschappen goed en heeft veel contacten en relaties in de buurt. (En zo niet: is er druk mee om die op te bouwen.) Hij/zij werkt van binnenuit, zonder agenda, in dienst van de gemeenschap en sluit aan bij wat er al is en is samen met bewoners bezig om de vermogens van bewoners en buurt zichtbaar te maken voor de gemeenschap zelf en ze te benutten. Niet als project, maar als dagelijkse activiteit. Ook is hij/zij er continu mee bezig om linken te leggen binnen de gemeenschap en om mensen en groepen met elkaar te verbinden. De focus ligt niet op individuele ondersteuning maar op de collectieve kracht en ondersteuningsmogelijkheden