De Groene Karavaan

Een participatie project waarin bewustwording van burgers over duurzaam leven, wonen en bouwen gemeentebreed (inclusief alle dorpen) centraal staat. Het traject zal resulteren in een aantal door bewoners geïnitieerde en gedragen duurzame plannen.

De Groene Karavaan is een bewezen methodiek, onder andere succesvol uitgevoerd in de gemeente De Wolden.

De achterliggende gedachte
Duurzaam leven, wonen en bouwen heeft voor De Groene Karavaan de volgende betekenis:
Bewust zijn van de kwetsbaarheid van onze natuurlijke leefomgeving bij kinderen en volwassenen en het besef dat als we ongebreideld met de beschikbare (grond)stoffen omgaan er voor ons nageslacht geen gezonde wereld meer overblijft.
Dat bewust zijn kunnen we zichtbaar maken door bijvoorbeeld: bewust met water om te gaan en water her te gebruiken, bewust met energie om te gaan zowel in het dagelijks gebruik als op het werk, bewust te kiezen voor producten die afbreekbaar zijn, CO-2 neutrale producten of natuurlijke ipv. synthetische groei- en bestrijdingsmiddelen te gebruiken. Maar ook door na te denken over vervoer, over auto-delen en eventueel zelf (terug) te winnen energie. Daarbij is het gebruik van een spaarlamp, net zo belangrijk als het laten staan van de auto, of het gebruik van duurzaam hout, het plaatsen van zonnecollectoren, dan wel het inzamelen van glas.

De aanpak
De Groene Karavaan werkt met een actieve aanpak waarbij burgers, verenigingen en scholen centraal staan. Een traject waarbij van gemeentebreed starten vervolgens naar het dorpsniveau wordt gegaan om het daarna weer gemeentebreed af te sluiten. De Groene Karavaan is juist succesvol gebleken omdat dorpen en verenigingen zelf steeds eigenaar blijven van hun traject.

Onderdelen van De Groene Karavaan
Beproefde onderdelen van De Groene Karavaan kunnen zijn: een startmanifestatie of tussenstation, De Groene Karavaan langs dorpen en kernen met het Duurzaamheidspel, De Groene Karavaan langs de basisscholen met het lespakket Sarah’s wereld en De Groene Karavaan komt weer thuis.

De manifestatie is het startpunt of tussenstation van De Groene karavaan en wordt georganiseerd in de vorm van een markt. De keuze voor een startmanifestatie of tussenstation of beide hangt af van de lokale keuzes en al bereikte inzet en enthousiasme van burgers aan het begin van het traject.

Via sleutelfiguren, professionals en dorpsbelangen wordt in elk dorp of samen optrekkende kleine dorpen gezocht naar enthousiaste pioniers die de karavaan willen trekken. Deze ambassadeurs organiseren in groepen of verenigingen het Duurzaamheidspel. Dit is een interactieve werkvorm waardoor bewoners zich optimaal uitgenodigd voelen mee te denken om bijzondere duurzame initiatieven te bedenken voor hun dorp/kern.

Basisscholen kunnen ook bij het project betrokken worden. Dat kan door in overleg met de scholen het lespakket ‘Sarah’s Wereld’ aan te bieden. Sarah’s wereld is een onderwijsspel over duurzaamheid. Het lespakket kan door getrainde leerkrachten of door lokaal getrainde gemotiveerde vrijwilligers van bijv. IVN of de natuurvereniging worden uitgevoerd.

Bij ‘thuiskomst’ wordt de karavaan in een gezamenlijke bijeenkomst op een aansprekende en breed gedragen locatie in de gemeente onthaald, waarbij de verworven opbrengsten getoond worden. Daar worden ook de beste (vier) initiatieven gekozen.

Kenmerken van De Groene Karavaan
De Groene Karavaan rijdt alleen op “de rails van bestaande sociale netwerken en infrastructuren” en werkt daarbij met lokale ambassadeurs.
De Groene Karavaan werkt met effectieve methodes, zoals Sarah’s Wereld, het Duurzaamheidspel en een gezonde competitieve ‘Out of the Box’ benadering bij het ontwikkelen van de duurzame dorpsinitiatieven.
De Groene Karavaan laat kinderen binnen hun gezin een mini-ambassadeur zijn, een succesvolle formule om ouders ook mee te krijgen.
De Groene Karavaan kan altijd door lokale eigen welzijnwerkers (opbouwwerk, jongerenwerk) uitgevoerd worden en neemt niet over!
Afhankelijk van de lokale situatie kan de Groene Karavaan verschillende onderdelen bevatten. De keuze voor de onderdelen wordt in overleg met de opdrachtgever bepaald.
Uitgebreide informatie en overzicht van de kosten kan in overleg worden toegestuurd.


Kortom: Samenwerken met een breed gedragen duurzaam resultaat!