Buurtwerk hanteert verschillende methoden en werkvormen

De opbouwwerkers van Buurtwerk hanteren afhankelijk van de opdracht diverse methoden. Ook staan zij zelf vaak aan de basis van de ontwikkeling van nieuwe methoden.

Op deze pagina een beschrijving van enkele methoden die door Buurtwerk gehanteerd worden.

ABCD-methode

In samenlevingsopbouw (“community building”) wordt vaak gebruik gemaakt van de ABCD-methode. Ook de opbouwwerkers van Buurtwerk kennen en gebruiken deze werkwijze.

Lees meer...

Het netwerkspel

Het in kaart brengen van het informele netwerk van bewoners met een hulpvraag is niet gemakkelijk voor een medewerker van een wijkteam. Mensen zeggen vaak dat ze niemand hebben en dan houdt het gesprek snel op. Het Netwerkspel helpt.

Lees verder...

De grote optrommelactie

Hoe kan jouw vereniging nieuwe vrijwilligers krijgen? Hoe kom je erachter wat de inwoners zelf willen enhoe breng je burgerparticipatie in praktijk? Of ben je op zoek naar ongekend talent in de buurt? Door dorps- of buurtgenoten op te trommelen met De Grote Optrommelactie worden mensen geactiveerd om zelf actief te zijn en mee te doen.

Trommel je buurtgenoten op!

Lees meer...

Workshop Fondsenwerving

Je hebt leuke plannen voor je dorp of de vereniging. Maar hoe kom je aan het geld om dat te financieren? De overheid laat steeds meer over aan bewoners en financiert steeds minder. Hoe los je dat op? Buurtwerk Nederland kan je op weg helpen met een gerichte workshop door ervaren trainers. Wij trainen inwoners

Lees meer...

Aan de slag met eenzaamheid

Aan de slag met eenzaamheid? Wat heb je nodig? Wanneer je als opbouwwerker in de buurt, gemeente structureel iets wil doen tegen eenzaamheid, dan is kennisverwerving de eerste stap. Wat is eenzaamheid? Welke soorten zijn er?  Bij wie komt het voor? Wat werkt wel en vooral wat werkt niet? Neem kennis van effectieve methoden zoals de projecten Buur & Co, de Netwerkcoach of Welzijn op Recept. Zoek vooral de samenwerking op en leer van elkaar.  

Lees meer...

Jong Belegen, de veranderde positie van 50 plussers.

Een model om anders te kijken naar wonen als je wat ouder wordt.

Veel 50 plussers fantaseren in hun vriendenkring of met een groep gelijkgestemden over anders wonen, om in een bestendige, sociale en prettige omgeving ouder te kunnen worden en waar nodig op elkaar terug te kunnen vallen.

Lees meer...

Vijfsterren-methode

De vijfsterrenmethode is een activerende en inclusieve werkwijze die samen met dorps- en wijkbewoners in relatief kort tijdsbestek de kwaliteiten zichtbaar maakt en de eigen kracht naar boven haalt. Op basis van deze kernkwaliteiten en de vraag vanuit de veranderende samenleving worden uitdagingen geformuleerd op een vijftal onderwerpen: de dorps- of wijkcultuur en identiteit, het verenigingsleven en ontmoeting, de zelforganisatiekracht, zorg voor elkaar en leren van elkaar. De uitdagingen worden aan het eind van een traject van 3-4 maanden op een feestelijke manier gedeeld met de gemeenschap. Een ervaren beroepskracht begeleidt het dorp of de wijk door het hele raject zo dat bewoners de eigenaar van het proces blijven.

Klik hier voor meer informatie >>>>

De Groene Karavaan

Een participatie project waarin bewustwording van burgers over duurzaam leven, wonen en bouwen gemeentebreed (inclusief alle dorpen) centraal staat. Het traject zal resulteren in een aantal door bewoners geïnitieerde en gedragen duurzame plannen.

De Groene Karavaan is een bewezen methodiek, onder andere succesvol uitgevoerd in de gemeente De Wolden.

Lees meer...