Gezonde gemeente Dalfsen

Hoe gezond voelt u zich eigenlijk? Dat is de centrale vraag in het onderzoek dat Buurtwerk Nederland en Burootje Gezond in de eerste helft van 2017 deed in Dalfsen. Met een kwalitatief verkennend onderzoek is de gezondheidsbeleving van de inwoners van de gemeente Dalfsen in beeld gebracht.

Het onderzoek is onderdeel van het preventief gezondheidsbeleid van de gemeente Dalfsen, dit voorjaar vastgesteld in de nota ‘Preventief gezondheidsbeleid Kern – gezond’. De uitkomsten van het onderzoek vormen samen met de Kerngezondheidsprofielen van de GGD IJsselland de basis om het uitvoeringsprogramma ‘Kerngezond Dalfsen 2017-2020’ te ontwikkelen.

De centrale onderzoeksvragen die in deze rapportage worden beantwoord zijn:

  • - Hoe beleeft de inwoner van de gemeente Dalfsen zijn eigen gezondheid?
  • - Zijn er verschillen waar te nemen per dorp?

Maar het doel van het onderzoek was breder dan alleen kennis ophalen. We wilden met dit onderzoek inwoners aan het denken krijgen over gezondheid, lekker in je vel zitten en wat je daar zelf aan kunt doen. Ook wilden we verbindingen leggen tussen inwoners en organisaties op dit terrein. In deze opzet zijn we zeker geslaagd; inwoners dachten actief mee en de ideeën en initiatieven borrelden op. De resultaten zijn gebundeld in de  Onderzoeksrapportage

"Kerngezond Dalfsen, een beweging komt op gang"