Gemeente Dalfsen

De gemeente Dalfsen is jong èn energiek. Dat blijkt wel uit de talrijke activiteiten die er in de diverse kernen plaatsvinden, het actieve en omvangrijke verenigingsleven, het ruime winkelaanbod in de grootste dorpen

en de gevarieerde ondernemingen op de bedrijfsterreinen.