OP DE ZEEPKIST: inwoners een stem geven? Het kan wel!

Bewoners aan het woord laten; inwoners een stem geven in beleid en praktijk, lijkt gemakkelijker gezegd dan gedaan. Voor veel professionals en gemeenten is het nog ‘ploeteren’ om de omslag te maken van ‘praten OVER bewoners’ naar ‘praten MET bewoners’. Daarom dit opbeurende geluid, bedoeld voor bewoners, professionals en gemeenten: het kan wel! De oplossing is simpel, leuk en leerzaam: duik in verhalen en duid verhalen!

Rimmie van Dijk

 

Waar mensen zijn, zijn verhalen. Verhalen bijvoorbeeld over kwesties waar bewoners in wijken en dorpen mee hebben te dealen: eenzaamheid, vergrijzing, jonge vrijwilligers, je digitaal kunnen redden, verbinding tussen oud & jong of informele & formele zorg, (verantwoord) middelengebruik.  Vul maar aan, volgens mij kun je voor elke letter van het alfabet wel een kwestie bedenken, die leeft en speelt in wijken en dorpen.

Bewoners een stem geven, start met verhalen verzamelen. Je krijgt een goed verhaal door goede, prikkelende vragen te stellen. Vragen die mensen uitnodigen om in hun repertoire aan verhalen te duiken. 

Vervolgens ga je samen de verzamelde verhalen duiden: je gaat op zoek naar diepere lagen in de verhalen..

Het mooie van verhalen is namelijk dat er ervaringskennis in verborgen zit. Kennis over wat nodig is; kennis over wat werkt (en wat niet werkt), kennis over stimulerende en belemmerende factoren.  Wat een rijkdom;  kennis die gewoon voor het oprapen ligt. 

Dit proces geeft een enorme energie BOOST. Bewoners vinden het geweldig om gehoord, gezien en gewaardeerd te worden. Ze krijgen weer helder voor ogen wat ze willen, kunnen en willen leren. Voor betrokken professionals werkt het proces als een APK check: doen we nog de goede dingen en doen we dat goed? Ze vinden zichzelf opnieuw uit. Beleidsmakers krijgen een beter en completer beeld van wat er ècht speelt in wijken en dorpen. Ze horen het verhaal achter de cijfers. 

Gek hè, dat we de ervaringskennis van bewoners niet vaker ophalen en benutten? Misschien is het een blinde vlek, is het zo gewoon dat we niet meer zien hoe bijzonder die ervaringskennis is?

Ik ben er van overtuigd dat verhalen bruggen kunnen slaan. Tussen bewoners onderling, tussen bewoners en organisaties, tussen bewoners en gemeenten, Ik geloof oprecht, dat verhalen ‘een nieuw Samenspel’ mogelijk maken: een gelijkwaardige samenwerking tussen bewoners, organisaties en gemeente.  Ik weet zeker, dat ervaringskennis helpt om sociale kwesties beter onder woorden te brengen en te vertalen in passend beleid en praktijk.

Ervaar het zelf. Verhalen brengen je terug naar de leefwereld!

Riemie van Dijk (http://www.enerrgy.nl) is een storytelling specialist met ruime ervaring als welzijnswerker en docent/onderzoeker in het hoger beroepsonderwijs. Riemie werkt ook voor Buurtwerk Nederland.