Aan de slag met eenzaamheid. Wat heb je nodig?

Een op de drie mensen in Nederland is matig tot extreem eenzaam. Eenzaamheid hoort bij het leven. Maar wanneer het te lang duurt, kan vereenzaming optreden. Onderzoek toont aan dat chronische eenzaamheid net zo schadelijk is als vijftien sigaretten roken op een dag.

Er heerst nogal een taboe op eenzaamheid. De praktijk beschikt over te weinig kennis. Ten onrechte wordt vaak gedacht dat eenzaamheid alleen bij ouderen voorkomt en dat het met het organiseren van activiteiten eenvoudig op te lossen is.

Er wordt nog te weinig samen gewerkt tussen de formele en de informele zorg, de huisarts, de wijkverpleegkundige, het bedrijfsleven, de sportof buurtbewoners.

Het opbouwwerk kan een cruciale rol vervullen bij het aanpakken of voorkomen van dit probleem. Willie Oldengarm ontwikkelde in 2010 voor de gemeente Opsterland een integrale aanpak eenzaamheid. Sinds 2015 heeft ze een eigen bedrijf met als belangrijkste missie haar expertise ten aanzien van eenzaamheid aan organisaties en gemeenten over te dragen om te voorkomen dat er telkens opnieuw het wiel wordt uitgevonden.

 

Het stappenplan: van signaleren naar aanpak probleem

Het begon allemaal met een verzoek van de gemeente Opsterland om te onderzoeken hoe het in de gemeente met de eenzaamheid was gesteld en of er draagvlak was bij organisaties om samen te werken. Samen met vrijwilligers en professionals ontwikkelde Willie een integrale aanpak. Ze maakte gebruik van de wetenschappelijke kennis opgedaan bij haar universitaire studie Sociale Gerontologie en haar ervaring in het opbouwwerk. Centraal in de aanpak staat een door haar ontwikkelde signaleringskaart met een daaraan gekoppeld stappenplan hoe te komen van signaal, bespreekbaar maken naar een persoonlijk plan. De aanpak gaat uit van eigen regie, versterken van het sociale netwerk en samenwerken.

 

Aan de slag met eenzaamheid? Wat heb je nodig?

Wanneer je als opbouwwerker in de buurt, gemeente structureel iets wil doen tegen eenzaamheid, dan is kennisverwerving de eerste stap. Wat is eenzaamheid? Welke soorten zijn er?  Bij wie komt het voor? Wat werkt wel en vooral wat werkt niet? Neem kennis van effectieve methoden zoals de projecten Buur & Co, de Netwerkcoach of Welzijn op Recept. Zoek vooral de samenwerking op en leer van elkaar.