Petje af

Leefbare wijken maken we samen, door elkaar te helpen, en te durven vragen! Daarom is platform WeHelpen zo’n goed voorbeeld van een alternatieve oplossing voor het samenwerken aan een leefbare wijk. Maar hoe kom je erachter wat er leeft in de buurt? En hoe kunnen WeHelpen en de aangesloten organisaties hierop in spelen? Reden voor de gemeente Heerenveen om het symposium ‘Stap mee en WeHelpen samen’ te organiseren. Dien Wiersma en Marleen van der Werff mochten hier voor Roeg & Roem een workshop geven. De uitkomsten delen we graag met jullie, omdat het bijzonder was om mee te maken én het ons praktische tips opleverde.

Wie ben je, wat vraag je, wat kun je?

We begonnen met een voorstelrondje. En dan niet: ‘ik ben Jort en ik werk bij afdeling X in project Y, maar: ‘ik ben Jort en ik houd mijn haren liever kort. Ik zoek iemand die kan knippen’. De eerste begon, maar oeps: een heel verhaal over zijn werk! De volgende nam het over, deze keer ging het goed. Hier sprak een echt mens, met echte twijfels en ontboezemingen. De sfeer sloeg om, houdingen en gezichten ontspanden. De volgende ging verder: een man vertelde over de zorgtaken voor zijn zieke vader. Dat hij dit vanzelfsprekend vindt om te doen, maar het daar stiekem best moeilijk mee heeft. En er eigenlijk wel eens met iemand over zou willen praten. Een ander persoon had hetzelfde meegemaakt. Bood een luisterend oor aan. Gegevens werden uitgewisseld. Van professionele petten niets meer te bekennen!

Dag professional, hallo ‘mens’

Blijkbaar gebeurt er iets anders met je als je als persoon wordt aangesproken, dan als professional. Het opent een deur naar je eigen gevoelens, inzichten en kwaliteiten. Je opent daarmee ook de deur voor een ander om met je in contact te komen. Wietske Schrober beschreef dit mooi in haar blog met de cynische titel ‘Ik ben ambtenaar. Tot 17.00. Daarna ben ik burger’. Ze refereert hier aan de U-theorie, die uitnodigt tot diepe reflectie op wie je werkelijk bent. Om van daaruit naast de hulpvrager te gaan staan en stap voor stap tot nieuwe oplossingen te komen. De U-theorie noemt dit het werken vanuit een ‘open geest’, ‘open hart’ en ‘open wil’: wie in verbinding staat met zichzelf is in staat de ander met open vizier te benaderen. Klinkt mooi, maar hoe vertalen we dit naar de vraag van de gemeente Heerenveen en de aangesloten organisaties bij WeHelpen?

7 tips om elkaar een stap verder te helpen

Om aansluiting te vinden op wat er leeft in wijken en dorpen, helpt het om niet in doelgroepen te denken maar gewoon vanuit jezelf. Wanneer zou ík me aangesproken voelen, hoe voelde ík me toen ik om hulp vroeg? Toen we hiermee oefenden tijdens de workshop, kwam er een aantal praktische tips naar voren:  

  1. Ga het gesprek aan Je kunt jarenlang vlakbij elkaar wonen, zonder te weten dat diegene jou heel graag had geholpen toen je dat nodig had. Ga samen eten, een biertje drinken. Zoek verbinding.
  2. Neem initiatief Het is makkelijker om hulp te vragen als een ander ook zijn kwetsbaarheid toont. Als er meer mensen in je omgeving vragen (en bieden), komt er vanzelf een beweging op gang!
  3. Zorg voor ruimte in je hoofd Pas als je ruimte in je hoofd hebt en de tijd ervoor neemt, zie je wat iemand werkelijk vraagt en wat jij daar aan kan bijdragen. Want helpen geeft energie, ook als je een drukke agenda hebt.
  4. Verbindt netwerken Zoek samen met mensen in hun eigen omgeving, maar ook in die van jezelf (werk én privé!) naar slimme verbindingen.
  5. Gebruik ambassadeurs De bloemist, de caissière van de supermarkt, maak gebruik van bekende gezichten die de trend setten: ‘ik ben Jort en ik houd mijn haren liever kort’
  6. Gebruik lokale media en plekken om met elkaar in contact te komen en aanbod en vraag te verbinden. Whatsapp groepen, Facebook pagina’s, de koffiecorner in de supermarkt.
  7. Persoonlijk vragen werkt het beste Veel mensen vinden het heel vanzelfsprekend om te helpen. Ondanks mooie digitale platforms en snufjes zeggen we op een persoonlijke vraag eerder ja dan wanneer we een hulpvraag op internet tegenkomen.

Ambtenaar, buurman, klant, vrijwilliger, moeder… Wie je ook bent. Hopelijk heb je wat aan onze tips om een stap dichterbij elkaar te komen. Zodat we elkaar net dat handje kunnen helpen dat we op dat moment nodig hebben. Petje af voor de openheid en energie van de deelnemers van onze workshop, waarmee we tot deze tips kwamen. En petje af voor ieder die hem af durft te doen!